• Svein Junge

Fisk til middag


Baron Blå kommer inn med en liten sei til havørnungen Elida.

© 2016 STREAMBIRD PRO AS

Foto/video: Wigdis Wollan, Espen Lie Dahl, Streambird Pro

Ansvarlig redaktør: Svein Junge

Redaktørplakaten