• Svein Junge

Forbereder hekking

Det kan se ut som om vårt "nye" ørnepar gjør seg klar til egglegging.


© 2016 STREAMBIRD PRO AS

Foto/video: Wigdis Wollan, Espen Lie Dahl, Streambird Pro

Ansvarlig redaktør: Svein Junge

Redaktørplakaten