• Svein Junge

Hegrene er tilbake i kolonien


I månedsskiftet mars/april viste de første hegrene seg her igjen. Utover april ble det mer og mer aktivitet, og stadig flere hegrer slo seg ned.

© 2016 STREAMBIRD PRO AS

Foto/video: Wigdis Wollan, Espen Lie Dahl, Streambird Pro

Ansvarlig redaktør: Svein Junge

Redaktørplakaten