top of page

Når klekkes egg nr. 2?


Først ute av egget gir et forsprang.

Nå vil foreldrene fortsette å ruge på det andre egget mens de varmer, og etter hvert mater, den lille dunballen vi kan skimte på bildet.