top of page

Rått parti

Tjeld jager svartbak ekk fra reiområdet sitt.