top of page

Hegrene er tilbake i kolonien


I månedsskiftet mars/april viste de første hegrene seg her igjen. Utover april ble det mer og mer aktivitet, og stadig flere hegrer slo seg ned.